ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจัดราชดำเนินสนทนา หัวข้อ “เสียงภาคสนาม คือเสรีภาพสื่อมวลชน”

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรม “ราชดำเนินสนทนา” หัวข้อ "เสียงภาคสนาม คือเสรีภาพสื่อมวลชน" ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Executive B ชั้น 7 ที่ อาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดง) ถนนกำแพงเพชร 2
.
วิทยากรประกอบด้วย

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้ง The Reporters

ทวีชัย จันทะวงค์ หัวหน้าช่างภาพข่าว สำนักข่าวพีพีทีวีออนไลน์

สุเมธ สมคะเน เลขาธิการ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

ธนกร วงษ์ปัญญา บรรณาธิการข่าวไทย สำนักข่าว THE STANDARD

ผู้ดำเนินรายการโดย วีรพจน์ อินทรพันธ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ
สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนที่ https://forms.gle/kescnuDr8T9nzbNMA