ประกาศผลการประกวดคลิปสั้น Tiktok “สงกรานต์ฟรีดอมเดย์วิถีไทย”

  

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพ  จัดโครงการประกวดคลิปสั้น Tiktok จากนักศึกษาพิราบน้อย ภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์ฟรีดอมเดย์วิถีไทย”  โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวด ในวันศุกร์ที่ 3พฤษภาคม 2567 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2  ได้รับเกียรติจากนางสาวน.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ นายสเปนเซอร์ แอนเดอร์สัน รองโฆษก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพ มอบรางวัล

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่คลิป “มุมมองสงกรานต์หลังโควิด”

ผลงานของนายศักดา สำราญจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

รับชมผ่านลิงก์https://vt.tiktok.com/ZSFvQMfh2/

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่คลิป “สงกรานต์ฟรีเดย์ คนไม่เล่นน้ำ ไปวัดกันไหม”  ผลงานของนางสาวเนตรนรี จุ้ยจั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับชมผ่านลิงก์ https://vt.tiktok.com/ZSFvXcTdW/

รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่คลิป “มุมมองสงกรานต์หลังโควิด”  ผลงานของนายศักดา สำราญจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

รางวัลชมเชย มี 5 รางวัลได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

1.สงกรานต์ X introvert ผลงานของ นายพีรพงษ์ ชัยกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

https://vt.tiktok.com/ZSFvm9UrR/

2.GRWM ถ่ายรูปชุดไทยประยุกต์ แต่งแบบไหนให้ไม่โดนลวนลาม ผลงานของ นายเมธพณ มโนถาวร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

https://vt.tiktok.com/ZSFv9w4g8/

3. สงกรานต์วิถีไทย คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานประเพณี ผลงานของ นายอนุรักษ์  บรรดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

https://vt.tiktok.com/ZSFTaenVC/

4. ศิลป์ศรัทธา มหาสงกรานต์ ผลงานของ นายปฏิภาณ ชัยชนะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://vt.tiktok.com/ZSFTaLpeh/

5. ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแต่งตัวเล่นสงกรานต์ ผลงานของ นางสาวเกศริน บัวไข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://vt.tiktok.com/ZSFT9MVfv/

3 พฤษภาคม 2567