สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบสวัสดิการสมาชิก เนื่องในโอกาสวันนักข่าว

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันนักข่าว” นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อตั้งครบ 66 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม

โดยในปีนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สนับสุนสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธอส. ได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ในอัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ร้อยละ 1.99 ต่อปี โดยสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยต้องได้รับการอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2564 สมาชิกสามารถขอใบรับรองสมาชิกภาพจากสมาคมโดยส่งชื่อ นามสกุล สังกัด ตำแหน่ง และชื่อบริษัท มาที่ tjareporter@gmail.com

สวัสดิการทุนการศึกษา สมาคมฯได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปี 2564 จะมอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ จำนวน 1 ทุน ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯภายใน 20 มีนาคม 2564 ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com

และนอกจากนี้ยังได้รับการประสานงานจากร้านแว่นปุถุชน (ร้านอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว บีทีเอสพหลโยธิน 24) มอบสวัสดิการตัดแว่นอ่านหนังสือกันแสงสีฟ้า ฟรีค่ากรอบสูงสุด 4,000 บาท (จ่ายค่าเลนส์ 1500 บาท และค่าประกอบแว่น 350 บาท) โดยนัดหมายตรวจสายตาได้ในวันเสาร์ที่ 6 และวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม จำนวนจำกัด 8 ท่านต่อวัน สมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ 0928784041 เพื่อจองคิวได้โดยตรง