ประวัติวันนักข่าว 5 มีนาคม “วันนักข่าว”

ประวัติวันนักข่าว 5 มีนาคม "วันนักข่าว"

โดยที่ได้พิจารณาเห็นว่า หนังสือพิมพ์ได้มีการพัฒนาการก้าวหน้ามาเป็นลำดับและผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ก็ได้เพิ่มพูนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาขึ้นทุกที จึงเป็นการสมควรที่จะได้กำหนดวันที่ระลึกขึ้นสักวันหนึ่ง เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ร่วมวงการ จึงตกลงกันให้ถือเอาวันที่ 5 มีนาคม เป็นวันนักข่าวและหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับจะถือเอาวันนี้ เป็นประเพณีแห่งการหยุดงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2510 เป็นต้นไป

ขอให้วันนักข่าวจงเป็นวันแห่งความแช่มชื่นเบิกบาน เป็นวันแห่งความสามัคคี กลมเกลียวกัน เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและความเจริญก้าวหน้าของอาชีพหนังสือพิมพ์

มีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ร่วมลงนามคือ
หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์
หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์
หนังสือพิมพ์ข่าวสยาม
หนังสือพิมพ์ซินเสียง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย
หนังสือพิมพ์หลักเมือง
หนังสือพิมพ์ศิรินคร
หนังสือพิมพ์สยามนิกร
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์สากล
หนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
และนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมัยนั้นคือนายโชติ มณีน้อย