วันนักข่าว 5 มีนาคม 2560-ยังอยู่ ยังเห็น ยังเป็นไป

 

5 มีนาคม วันนักข่าว  ปี 2560

 

ดาวโหลดเนื้อหา เล่ม 1

 

สารบัญ

บันทึกในความทรงจำ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชผ่านหน้าหนังสือพิมพ์  หน้า 7

บทที่ 1 พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชน  หน้า 9

บทที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณต่อผู้สื่อข่าว  หน้า 43

บทที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการช่างภาพ  หน้า 51

บทที่ 4 พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวรรณกรรม  หน้า 67

บทที่ 5  ปากคำผู้เคยถวายงานใกล้ชิด  หน้า 87

 

ดาวโหลดเล่ม 2