หนังสือวันนักข่าว ปี 2549-ข่าวเจาะ

หนังสือประจำปี 2549ชื่อเรื่อง
1. คดีซุกหุ้น
2. ทลายขบวนการ นักธุรกิจ-นักการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้านบาท
3. หนึ่งคำถาม...คนช่างสังเกต ปฐมบทข่าวยอดเยี่ยมอิศรา
4. ผ่าจรรยาบรรณหมอขบวนการซื้อขายไต
5. บทบรรณาธิการ
6. เบื้องหลังเจาะข่าวลากูน่าฮุบที่เหมือง