หนังสือวันนักข่าว ปี 2552- สื่อในพายุวิกฤต

หนังสือวันนักข่าว ปี 2552 พิมพ์ ส่งเมล์

cover-52001-s

หนังสือวันนักข่าว 2552

1. pdf จริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2. pdf สารจากนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

3. pdf บทบรรณาธิการ

4.  รอบ 10 ปี สื่อไทยบทเรียนที่่ต้องจดจำ , วิกฤต สังคม การเมือง จุดหักเหประเทศไทย, โครงสร้างสังคมขยับรอยแยกทางชนชั้น กับการกำหนดอำนาจการเมือง
pdf NEWS31_46

5.  โครงสร้างสังคมขยับรอยแยกทางชนชั้น กับการกำหนดอำนาจการเมือง (ต่อ) , วิกฤตภัยคุกคามเหี่ยวข่าวภูมิภาค, สัญญาญอันตราย"ยักษ์ล้มสังเวยวิกฤตสื่อโลก, อุดมการณ์ค่าตอบแทน "นกน้อย" บนทาง "สองแพร่ง"  pdf NEWS51_66

6.  สัญญาญอันตราย"ยักษ์ล้มสังเวยวิกฤตสื่อโลก, อุดมการณ์ค่าตอบแทน "นกน้อย" บนทาง "สองแพร่ง" (ต่อ), มุมมอง 2สื่ออินเตอร์ ปั้น "สหภาพฯ กลาง" ฝันไกลที่ยากจะไปถึง, จริยธรรมแห่งวิชาชีพ..? , ข่าวก้นตะกล้า คือ ราคาค่างวด ชีวิต pdf NEWS71_86

7.  ข่าวก้นตะกล้า คือ ราคาค่างวด ชีวิต (ต่อ) , วิกฤตการเมืองลดความน่าเชื่อถือสื่อ, รายงานสำรวจวิจัย ความคิดเห็นต่อหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2551,  pdf NEWS91_106

8.  รายงานสำรวจวิจัย ความคิดเห็นต่อหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2551(ต่อ) , เสียงเตือนนักข่าวเมื่อเผชิญวิกฤต, คู่มือนักข่าวฉบับบีบีซี   pdf news111-126

9. คู่มือนักข่าวฉบับบีบีซี (ต่อ)  pdf NEWS131_141 , pdf NEWS143_145

10. ในรอบปีสื่อมวลชนไทย ประจำปี 2551  pdf NEWS147-173

11. การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ปี 2551 pdf NEWS195_210, pdf NEWS215_229

12. ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม ปี 2551 pdf NEWS231_238 pdf NEWS241-254 pdf NEWS256_262 pdf NEWS264-268 pdf NEWS270_278 pdf NEWS280_288 pdf NEWS290-296

13. การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล "อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ปี 2551 pdf NEWS299_304

14. ประกาศเกียรติคุณข่าวยอดเยี่ยม pdf 306 ภาพข่าวยอดเยี่ยมปี 2550 307-308

15. กิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย pdf NEWS343_350NEWS pdf NEWS355_359NEW

16. ภาพกิจกรรมสมาคม pdf NEWS361_364NEW NEWS366_369NEW pdf NEWS371_373NEW pdf NEWS376_378NEW