หนังสือวันนักข่าว ปี 2552- สื่อในพายุวิกฤต

หนังสือวันนักข่าว ปี 2552    
 

หนังสือวันนักข่าว 2552

1. จริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2. สารจากนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

3. บทบรรณาธิการ

4.  รอบ 10 ปี สื่อไทยบทเรียนที่่ต้องจดจำ , วิกฤต สังคม การเมือง จุดหักเหประเทศไทย, โครงสร้างสังคมขยับรอยแยกทางชนชั้น กับการกำหนดอำนาจการเมือง

5.  โครงสร้างสังคมขยับรอยแยกทางชนชั้น กับการกำหนดอำนาจการเมือง (ต่อ) , วิกฤตภัยคุกคามเหี่ยวข่าวภูมิภาค, สัญญาญอันตราย"ยักษ์ล้มสังเวยวิกฤตสื่อโลก, อุดมการณ์ค่าตอบแทน "นกน้อย" บนทาง "สองแพร่ง"

6.  สัญญาญอันตราย"ยักษ์ล้มสังเวยวิกฤตสื่อโลก, อุดมการณ์ค่าตอบแทน "นกน้อย" บนทาง "สองแพร่ง" (ต่อ), มุมมอง 2สื่ออินเตอร์ ปั้น "สหภาพฯ กลาง" ฝันไกลที่ยากจะไปถึง, จริยธรรมแห่งวิชาชีพ..? , ข่าวก้นตะกล้า คือ ราคาค่างวด ชีวิต

7.  ข่าวก้นตะกล้า คือ ราคาค่างวด ชีวิต (ต่อ) , วิกฤตการเมืองลดความน่าเชื่อถือสื่อ, รายงานสำรวจวิจัย ความคิดเห็นต่อหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2551,

8.  รายงานสำรวจวิจัย ความคิดเห็นต่อหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2551(ต่อ) , เสียงเตือนนักข่าวเมื่อเผชิญวิกฤต, คู่มือนักข่าวฉบับบีบีซี 

9. คู่มือนักข่าวฉบับบีบีซี (ต่อ)

10. ในรอบปีสื่อมวลชนไทย ประจำปี 2551

11. การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ปี 2551

12. ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม ปี 2551

13. การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล "อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ปี 2551

14. ประกาศเกียรติคุณข่าวยอดเยี่ยมภาพข่าวยอดเยี่ยมปี 2550

15. กิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

16. ภาพกิจกรรมสมาคม