วันนักข่าว 5 มีนาคม 2556-ปรับลุคสื่อไทยสู่ประชาคมอาเซียน

หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2556

เรื่อง ปรับลุคสื่อไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย