B-2-1-2540-3_ทลายแก้งสีกากี สภอ.เขาสมิง จ.ตราด-ประชามติ จ. ตราด

รหัส  B-2-1-2540-3

ชื่อข่าว_ทลายแก้งสีกากี สภอ.เขาสมิง จ.ตราด ยัดคดียาบ้าให้ชาวเขาสมิงแล้วรีดไถเงิน

เจ้าของ หนังสือพิมพ์ประชามติ จ. ตราด

ประจำปี 2540