B-2-2-2542-11_เปิดโปงขบวนการทุจริตการสร้างสนามบินหนองงูเห่าผลาญเงินชาติไม่ยั้ง -ผู้จัดการรายวัน

รหัส B-2-2-2542-11

ชื่อข่าว_เปิดโปงขบวนการทุจริตการสร้างสนามบินหนองงูเห่าผลาญเงินชาติไม่ยั้ง

เจ้าของ-ผู้จัดการรายวัน

ประจำปี พศ. 2542