B-2-2-2544-5,7_คลี่ปมปริศนาคดีหฤโหดหมอวิสุทธิ์ ฆ่าเมียจากแจ้งคนหายสู่ฆาตกรรมเลือด-ไทยรัฐ

รหัส  B-2-2-2544-5,7

ชื่อข่าว_คลี่ปมปริศนาคดีหฤโหดหมอวิสุทธิ์ ฆ่าเมียจากแจ้งคนหายสู่ฆาตกรรมเลือด

เจ้าของ-ไทยรัฐ

ประำจำปี  พศ. 2544