B-2-3-2545-2,15_ครูค้ายาบ้าวางยาพิษนักเรียนหวังฆ่าปิดปากกลัวเปิดโปงการค้ายาบ้าในโรงเรียน-ไทยรัฐ

รหัส  B-2-3-2545-2,15

ชื่อข่าว_ครูค้ายาบ้าวางยาพิษนักเรียนหวังฆ่าปิดปากกลัวเปิดโปงการค้ายาบ้าในโรงเรียน

เจ้าของ-ไทยรัฐ

ประจำปี พศ. 2545