B-2-3-2545-6,7_แฉขบวนการกุ้งแม่น้ำยัดตะกั่วกลโกงข้ามชาติขี่หลังผู้บริโภคไทย-ไทยรัฐ

รหัส  B-2-3-2545-6,7

ชื่อข่าว_แฉขบวนการกุ้งแม่น้ำยัดตะกั่วกลโกงข้ามชาติขี่หลังผู้บริโภคไทย

เจ้าของ-ไทยรัฐ

ประจำปี พศ. 2545