B-2-5-2546-3_จับเด็ก 8 ขวบเข้าคุกรอยด้างของกระทรวงยุติธรรมเด็กและเยาวชน-ไทยรัฐ

รหัส B-2-5-2546-3

ชื่อข่าว_จับเด็ก 8 ขวบเข้าคุกรอยด้างของกระทรวงยุติธรรมเด็กและเยาวชน

เจ้าของ-ไทยรัฐ

ประจำปี พศ. 2546