B-2-5-2546-18_แอบ!ผังเมืองใหม่ภูเก็ตฟื้นขุมทรัพย์ที่ดินตระกูลเศรษฐี-โฟกัส ภาคใต้

รหัส B-2-5-2546-18

ชื่อข่าว_แอบ!ผังเมืองใหม่ภูเก็ตฟื้นขุมทรัพย์ที่ดินตระกูลเศรษฐี

เจ้าของ-โฟกัส ภาคใต้

ประจำปี  พศ. 2546