B-3-1-2547-34_ออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา-ลานมะพร้าว

รหัส B-3-1-2547-34

ชื่อเรื่อง_ออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา

เจ้าของ ลานมะพร้าว  มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปี  พศ. 2547 (พิราบน้อย)