B-3-1-2547-32_ข่าวเรียกร้องสิทธิ อาจารย์อัตราจ้างชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย-จันทรเกษมโพสต์

รหัส B-3-1-2547-32

ชื่อเรื่อง_ข่าวเรียกร้องสิทธิ อาจารย์อัตราจ้างชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย

เจ้าของ-จันทรเกษมโพสต์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม

ประจำปี พศ. 2547 (พิราบน้อย)