B-3-1-2547-14_เจาะขบวนการซุก ไข้หวัดนก รัฐบาลปกปิดข้อมูลชาติเสียหายยับ 5 หมื่นล้าน-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส B-3-1-2547-14

ชื่อข่าว_เจาะขบวนการซุก ไข้หวัดนก รัฐบาลปกปิดข้อมูลชาติเสียหายยับ 5 หมื่นล้าน

เจ้าของ-ประชาชาติธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2547