B-3-2-2548-11,12_ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น: สินบนข้ามชาติซีทีเอ็กซ์-กรุงเทพธุรกิจ

รหัส B-3-2-2548-11,12

ชื่อข่าว_ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น: สินบนข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

เจ้าของ-กรุงเทพธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2548