B-3-3-2548-25_ข่าวเรียกร้องสิทธิอาจารย์อัตราจ้างชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย-จันเกษมโพสต์

รหัส B-3-3-2548-25

ชื่อข่าว_ข่าวเรียกร้องสิทธิอาจารย์อัตราจ้างชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย

เจ้าของ-จันเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปี พศ. 2548