B-3-3-2548-24_ศาลอุทธรณ์พลิกคดี ส.ป.ก. นายหัวภูเก็ต-ฐานเศรษฐกิจ

รหัส B-3-3-2548-24

ชื่อข่าว_ศาลอุทธรณ์พลิกคดี ส.ป.ก. นายหัวภูเก็ต

เจ้าของ-ฐานเศรษฐกิจ

ประจำปี พศ. 2548

(ประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม)