B-3-2548-11_ดับฝันเมกะโปรเจ็คต์ ทักษิณอวสานถนนเลียบอ่าวไทย-มติชน

รหัส B-3-2548-11

ชื่อข่าว_ดับฝันเมกะโปรเจ็คต์ ทักษิณอวสานถนนเลียบอ่าวไทย

เจ้าของ-มติชน

ประจำปี พศ.2548