B-3-3-2549-9_สถาบบริการและการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนพร้อมทั้งผลกระทบและผลตอบสนองในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการในจังหวัดเชียงใหม่-เม็งราย

รหัส  B-3-3-2549-9

ชื่อข่าว _สถาบบริการและการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนพร้อมทั้งผลกระทบและผลตอบสนองในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการในจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของ-เม็งราย

ประจำปี พศ. 2549