B-3-4-2549-13_ทะลวงอัครดีล 73,000 ล.จุดเปลี่ยนประเทศไทย-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส B-3-4-2549-13

ชื่อข่าว_ทะลวงอัครดีล 73,000 ล.จุดเปลี่ยนประเทศไทย

เจ้าของ-ประชาชาติธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2549