B-3-5-2549-32_เชคบิลทุจริตกล้ายางล้างคอร์รัปชั่นระบอบทักษิณ-ผู้จัดการรายวัน

รหัส B-3-5-2549-32

ชื่อข่าว_เชคบิลทุจริตกล้ายางล้างคอร์รัปชั่นระบอบทักษิณ

เจ้าของ-ผู้จัดการรายวัน

ประจำปี พศ. 2549