B-3-5-2549-11_ปัญหาเยาวชนตราดความจริงที่ถูกปกปิด-ประชามติ จ.ตราด

รหัส B-3-5-2549-11

ชื่อข่าว_ปัญหาเยาวชนตราดความจริงที่ถูกปกปิด

เจ้าของ-ประชามติ จ.ตราด

ประจำปี พศ. 2549