B-3-5-2549-1_ไข้หวัดนกจากสัตว์สู่คนทั่วโลกไทยพร้อมแล้วหรือยัง-เดอะเนชั่น

รหัส  B-3-5-2549-1

ชื่อข่าว_ไข้หวัดนกจากสัตว์สู่คนทั่วโลกไทยพร้อมแล้วหรือยัง

เจ้าของ-เดอะเนชั่น

ประจำปี พศ. 2549