B-3-6-2550-20_พี่ตั๊กแตน-น้องจั๊กจั่นบทเรียนแห่งการให้อภัย-เดลินิวส์

รหัส B-3-6-2550-20

ชื่อข่าว_พี่ตั๊กแตน-น้องจั๊กจั่นบทเรียนแห่งการให้อภัย

เจ้าของ-เดลินิวส์

ประจำปี พศ. 2550