B-3-6-2550-17_หยุดขบวนการสร้างพระขายอ้างเบื้องสูงต้มตุ้นชาวบ้านกรณีการจัดสร้างพระสมเด็จเหนือหัว-ไทยรัฐ

รหัส  B-3-6-2550-17
ชื่อข่าว _หยุดขบวนการสร้างพระขายอ้างเบื้องสูงต้มตุ้นชาวบ้านกรณีการจัดสร้างพระสมเด็จเหนือหัว
เจ้าของ-ไทยรัฐ
ประจำปี พศ. 2550