B-3-6-2550-8_ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสนล้าน-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส  B-3-6-2550-8

ชื่อข่าว_ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสนล้านชักหัวคิวปั้นราคาที่ดิน ประโยชน์ทับซ้อน เชือด วัฒนา เมืองสุข บิ๊กการเคหะฯกับพวก

เจ้าของ-ประชาชาติธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2550