C-5-6-13-24_เอกสารประกอบการชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2551

รหัส C-5-6-13-24

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2551

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดงานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552