C-5-6-1-8_เอกสารประกอบการชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และรางวัล”ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี 2550

รหัส C-5-6-1-8

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และรางวัล"ริต้า ปาติยะเสวี" ประจำปี 2550

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดงานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พศ. 2551