C-4-6-18_นักข่าวพิราบน้อย รุ่น 4 เอกสารผลการตัดสิน ข่าวพิราบน้อย

C-4-6-18_นักข่าวพิราบน้อย รุ่น 4 เอกสารผลการตัดสิน ข่าวพิราบน้อย ประจำปี 2543

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์ วังยางริเวอร์รีสอร์ท  จ.สุพรรณบุรี

ปิพมพ์ พศ. 2552