D-5-2-19_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่3

รหัส D-5-2-19

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่3

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย

มูลนิธิ แสงชัย สุนทรวัฒน์ , บริษัท เทเลคอมเอเซียฯ, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2543

ณ วังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ท จ.สุึพรรณบุรี