D-5-2-34_การอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าววิทยุรุ่น 1

รหัส D-5-2-34

ชื่อเรื่อง_การอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าววิทยุรุ่น 1

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน พศ. 2544

ณ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ จ.เพชรบุรี