D-6-1-11,18_สรุปบรรยายการสัมมนาประจำปี เรื่อง องค์การพัฒนาเอกชนไทยรุกไปข้างหน้ากับงานพัฒนาด้านเอดส์

รหัส D-6-1-11,18

ชื่อเรื่อง_สรุปบรรยายการสัมมนาประจำปี เรื่อง องค์การพัฒนาเอกชนไทยรุกไปข้างหน้ากับงานพัฒนาด้านเอดส์

เจ้าของ คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)

วันที่ 14-16 ธันวาคม พศ. 2538 ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา