D-6-1-6_เอกสารรายงานการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขา หนังสือพิมพ์ ปี 2550

รหัส D-6-1-6

ชื่อเรื่อง_เอกสารรายงานการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขา หนังสือพิมพ์ ปี 2550

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศราฯ

ปีพิมพ์ พศ. 2550