D-6-3-39_เอกสารประกอบการสัมมนาประเทศไทยจะเสียอะไรถ้ากฎหมายอีคอมเมิร์ซไม่คืบ

รหัส D-6-3-39

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาประเทศไทยจะเสียอะไรถ้ากฎหมายอีคอมเมิร์ซไม่คืบ

ชื่อผู้แต่ง มนู  อรดีดลเชษฐ์  นายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย องค์การโทรศัพท์แห่งประิเทศไทย