D-6-3-30_โครงการค่ายรักการอ่าน “กระจิ๊บกระจ๊าบพิราบน้อย”

รหัส D-6-3-30

ชื่อเรื่อง_โครงการค่ายรักการอ่าน "กระจิ๊บกระจ๊าบพิราบน้อย"

โดย สโมสรนักข่าวอ่านและห้างพาต้าปิ่นเกล้า

วันที่ี 16-20 ตุลาคม พศ. 2547