D-6-3-19-21_ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พศ. 2540

รหัส D-6-3-19-21

ชื่อเรื่อง_ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พศ. 2540

เจ้าของ คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์ พศ. 2540