D-6-3-44_เสรีภาพสื่อ? บทความส่งเข้าประกวดหัวเรื่อง สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร (3 พฤษภาคม 2553)

รหัส  D-6-3-44

ชื่อเรื่อง_เสรีภาพสื่อ? บทความส่งเข้าประกวดหัวเรื่อง สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร (3 พฤษภาคม 2553)

เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  3 พฤษภาคม พศ. 2553  วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom day