D-6-1-51_หนังสือพิมพ์ฝึกหัด-อบรมพิราบน้อยรุ่นที่ 13 ปี 2553

รหัส D-6-1-51

ชื่อเรื่อง_หนังสือพิมพ์ฝึกหัด-อบรมพิราบน้อยรุ่นที่ 13  ปี 2553

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย