D-6-3-45_เอกสารโครงการ World Press Freedom day วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม-ความคิดเห็นบุคคลสำคัญ

D-6-3-45

ชื่อเรื่อง_เอกสารโครงการ World Press Freedom day วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม-ความคิดเห็นบุคคลสำคัญ

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ 3 พฤษภาคม พศ. 2553 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก