D-6-2-42_เอกสารอบรมนักข่าวใหม่2553 และรายงานสถานการณ์สื่อบางส่วน2553

รหัส D-6-2-42

ชื่อเรื่อง_เอกสารอบรมนักข่าวใหม่2553 และรายงานสถานการณ์สื่อบางส่วน2553

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพศ. 2553