E-7-2-53_คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542

รหัส E-7-2-53

ชื่อเรื่อง_คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542

ชื่อผู้แต่ง  พ.ต.อ. สีหนาท  ประยูรรัตน์

สำนักพิมพ์ นิติสนเทศ

ปีพิมพ์  พศ. 2542