E-7-2-54_ข้อมูลความจริง 10 ประเด็นร้อนการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตร 3 รายการในประเทศไทย

รหัส E-7-2-54

ชื่อเรื่อง_ข้อมูลความจริง 10 ประเด็นร้อนการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตร 3 รายการในประเทศไทย

เจ้าของ กระทรวงสาธารณสุขและ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปีพิมพ์ พศ. 2550