E-7-2-34-36_อนาคตของสังคมประชาธิปไตย

รหัส E-7-2-34-36

ชื่อเรื่อง_อนาคตของสังคมประชาธิปไตย

ชื่อผู้แต่ง โทมัส  ไมเออร์ บรรณาธิการ ร่วมกับ นิโคล ไบรเออร์

ชื่อผู้แปล สมบัติ  เบญจศิริมงคล

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิฟรีดริึค เอแบร์ท

ปีพิมพ์ พศ. 2550