E-7-3-1_คู่มือลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

รหัส E-7-3-1

ชื่อเรื่อง_คู่มือลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

เจ้าของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชน์

สำนักพิมพ์  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ปีพิมพ์ พศ. 2550