E-7-3-71_เสียงจากประชาชนผู้ประสบชะตากรรมจากการพัฒนา สมุดปกดำ สมัชชาคนจนคู่มือประชาชนยุคไอเอ็มเอฟ พิมพ์ครั้งที่ 1

รหัส E-7-3-71

ชื่อเรื่อง_เสียงจากประชาชนผู้ประสบชะตากรรมจากการพัฒนา สมุดปกดำ สมัชชาคนจนคู่มือประชาชนยุคไอเอ็มเอฟ พิมพ์ครั้งที่ 1

เจ้าของ  สมัชชาคนจน

ปีพิมพ์ มีนาคม พศ. 2541