E-6-5-1_พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พศ. 2542 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัส E-6-5-1

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พศ. 2542 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง / เจ้าของ  กลุ่มนิติการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ปีพิมพ์  พศ. 2552 กันยายน